Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

We Wrzępi powstanie strefa rekreacji

W Wrzępi powstanie nowe miejsce z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Dzięki pozyskanym środkom z Województwa Małopolskiego mieszkańcy będą mogli korzystać m. in. z nowego boiska do siatkówki.

W Urzędzie Gminy Szczurowa Wójt Zbigniew Moskal podpisał umowę na realizację inwestycji. W spotkaniu wzięli również przedstawiciele sołectwa Wrzępia - wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Fiołek oraz sołtys Dorota Jopek.

Oprócz boiska powstanie również siłownia plenerowa raz strefa relaksu. Na terenie siłowni zewnętrznej zamontowane zostaną 4 pylony, które umożliwią montaż obustronnie dwóch urządzeń, na których jednocześnie będzie mogło ćwiczyć 8 osób. Na obszarze nowo utworzonego boiska do siatkówki zamontowane zostaną słupki z mechanizmem naciągowym do rozpięcia siatki wraz z siatką do siatkówki. 

Zadanie będzie kosztować blisko 93 tysiące złotych, z czego ponad 28 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków UMWM w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2022 roku.