Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wielki finał projektu “Lokalne Ligi Debat w Szczurowej”

W poniedziałek, 25 marca odbyły się finałowe debaty w ramach projektu “Lokalne Ligi Debat w Szczurowej”. Jego głównym celem była nauka konstruktywnego dialogu i dyskusji, rozwój umiejętności publicznego występowania, pisania przemówień oraz argumentowania.

Ogólny kadr uczniów oraz tła podczas debaty oksfordzkiej

W ramach projektu zorganizowano warsztaty i konsultacje z prowadzenia dyskusji i debaty, argumentacji i sztuki pozytywnej retoryki. Prowadzili je specjaliści z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Odbyły się też debaty między zespołami szkół, w tym debata finałowa najmocniejszych zespołów. Wszystko po to, aby oprócz teorii – przyswoić sobie praktycznie zasady debaty oraz poczuć jej wartość i trudność.

Uczennica wygłaszająca mowe podczas debaty oksfordzkiej

Taka forma dyskusji i przedstawiania własnego zdania jest skuteczna. Pozwala poruszać tematy ważne, trudne dla młodzieży, a przede wszystkim uczyć sposobu budowania dobrych relacji między ludźmi w obywatelskim społeczeństwie.

Grupowe zdjęcie uczniow ze szkoły w Zaborowie

W projekcie wzięły udział cztery szkoły:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Zaborowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach,

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Woli Przemykowskiej,

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach

Publiczność debat

Przedstawiciele wszystkich z wymienionych wyżej placówek wzięli udział w finale. Tezy, z którymi mierzyli się mówcy to: 

  • Krótkie wyjazdy turystyczne są lepsze niż długie podróże,

  • Działalność tzn. influencerów internetowych przynosi więcej szkód niż pożytku.

Drużyna debatacnka

Loża Mędrców w skład, w której weszli Zbigniew Moskal - Wójt Gminy Szczurowa, Tomasz Banek - Wójt Gminy Wietrzychowice, oraz przedstawiciele Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców oceniła wszystkie wystąpienia, a Marszałek ogłosił zwycięzcą Szkołę Podstawową w Zaborowie. 

na zdjęciu - zbigniew moskal - wójt gminy szczurowa oraz Tomasz Banek - wójt gminy wietrzychowice

Zanim emocje finalistów opadły Wójt Gminy Szczurowa – Zbigniew Moskal oraz Wójt Gminy Wietrzychowice - Tomasz Banek pogratulowali uczestnikom projektu oraz wręczyli wszystkim pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

zdjecie przedstawia wręczanie nagród