Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zaborowska szkoła pamięta (zdjęcia)

Jak co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie porządkują mogiły na cmentarzu wojennym w Zaborowie oraz mogiły nauczycieli i osób zasłużonych dla Zaborowa.

Troską obejmujemy również pomniki i tablice upamiętniające ważne postaci i wydarzenia. Dzięki owocnej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Szczurowej zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone w miejscach pamięci narodowej.

Tą droga dziękujemy bardzo serdecznie Rodzicom za włączenie się w przygotowanie akcji. Zaborowska szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta 2022". 

_____

PSP Zaborów