Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zakończono kompleksowe prace modernizacyjne w Strzelcach Małych

Zakończono prace modernizacyjne w budynku starej szkoły w Strzelcach Małych. W budynku przeprowadzono kompleksowe roboty budowlane, które umożliwią w najbliższym czasie uruchomić w budynku żłobek oraz przedszkole integracyjne. Będą to pierwsze na terenie gminy tego typu jednostki.

Kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia do obu placówek. Wyposażenie żłobka zakupione zostanie ze środków rządowego programu MALUCH+ oraz środków własnych gminy. Przedszkole integracyjne wyposażone zostanie w ramach realizacji projektu pn. "Maluchy na start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szczurowa", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych samorządu.

W ramach ww. projektu dofinansowane zostanie także funkcjonowanie przedszkola integracyjnego przez pierwsze 12 miesięcy.