Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zapraszamy do udziału w konkursie “EKO-FILM”

Wójt Gminy Szczurowa - Zbigniew Moskal zaprasza uczniów klas V-VIII szkół z terenu Gminy Szczurowa do udziału w Konkursie “EKO FILM”.  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiego EKO-FILMU (maksymalnie 3-minutowego) związanego z tematyką ekologii. Film należy wykonać w grupach maksymalnie 5-osobowych.  

Pracę należy składać w formie nagranego filmu na PODPISANEJ płycie CD (imiona, nazwiska, klasa) wraz z załącznikami 1, 2 i 3 z dopiskiem KONKURS „EKO – FILM” do Urzędu Gminy Szczurowa pok. 22 i 23 do godz. 18:00 dnia 29.09.2023 r. 

REGULAMIN KONKURSU