Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie - pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Szczurowa IX kadencji – 2024 – 2029 - 7.05.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: UG.IV.0002.1.1.2024                             Szczurowa,  2024-04-26

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym  (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2024 r. poz. 609)    oraz  na podstawie upoważnienie zawartego w Postanowieniu Nr 190/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II
z dnia 23 kwietnia 2024 r. 

 

zwołuję  pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Szczurowa IX kadencji – 2024 – 2029

na dzień

07 maja  2024  roku /wtorek/,  o godz. 12.00

w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
- sala kinowa.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Szczurowa, przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szczurowa.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących  Rady Gminy.
 8. Zakończenie obrad.                   
                                                                                   
                                                                                       SEKRETARZ GMINY
                                                                                      (-)mgr Jolanta Serwa