Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".

Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".

6.1.4. Lokalne trasy turystyczne SPR

 

Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider projektu Tarnowska Organizacja Turystyczna

Partnerzy Projektu:

Gmina Borzecin

Gmina Brzesko

Gmina Dębno

Gmina Miasto Tarnów

Gmina Szczurowa

Gmina Tarnów

Gmina Wietrzychowice

Powiat Brzeski

Okres realizacji projektu: luty 2017 – wrzesień 2021

Łączna wartość inwestycji: 13 982 839,21 zł

Łączna dotacja : 8 235 374,40 zł

 

Wartość projektu Gmina Szczurowa: 328 461,63 zł

W tym koszty kwalifikowane: 286 770,32 zł

Dotacja dla Gminy Szczurowa:  179 030,71 zł

Głównym celem realizacji Projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach realizacji projektu zostanie  wytyczona i oznakowana ścieżka rowerowa na terenie gminy Szczurowa kolejno przez Uście Solne, Popędzynę, Barczków, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie oraz Niedzieliska, a także  powstanie infrastruktura towarzysząca w miejscowości Uście Solne i Niedzieliska. W zakresie budowy infrastruktury w Niedzieliskach zostaną wykonane: miejsca postojowe, nawierzchnia z kostki, altana, oświetlenie oraz zostaną zamontowane stojaki na rowery, stolik betonowy z ławkami,  czerpnia wody i toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,  a także zostanie nasadzona zieleń.

W zakresie budowy infrastruktury w Uściu Solnym zostaną wykonane: nawierzchnia z kostki, altana oraz zostaną zamontowane stojaki na rowery, stolik betonowy z ławkami i kosz, a także nasadzona zieleń.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.