Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kolejna droga gminna po gruntownym remoncie!

Prawie 180 tysięcy złotych kosztował remont drogi gminnej w miejscowości Rudy Rysie.

Prawie 180 tysięcy złotych kosztował remont drogi gminnej w miejscowości Rudy Rysie. Ponad połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dla poprawy bezpieczeństwa drogę poszerzono oraz zamontowano próg zwalniający.

 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, odmulono rowy oraz oczyszczono istniejące przepusty. Pobocza drogi utwardzono kruszywem łamanym, zamontowano próg zwalniający. Zadanie kosztowało 179 866, 07 zł, w tym 81 783, 00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.