Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Do 10 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczurowa. Wniosek może złożyć dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń.

Stypendia zostaną przyznawane w następujących kategoriach:
1) za osiągnięcie wysokiej średniej ocen,
2) za szczególne osiągnięcia naukowe,
3) za szczególne osiągnięcia sportowe.

 - regulamin - pobierz 

- wniosek o udzielenie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukowe - pobierz 

- wniosek o udzielenie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - pobierz

Wnioski należy składać do 10 lipca br. w sekretariacie Urzędu Gminy. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych - do pobrania tutaj, oraz kopie świadectwa (stypendium za osiągnięcie wysokiej średniej ocen) lub kserokopie dyplomów (osiągnięcia naukowe lub sportowe), opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z naszej gminy to inicjatywa Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala. Po raz pierwszy przyznano je w 2019 roku podczas uroczystej gali. Dotychczas nagrodzono już ponad 130 uczniów.