Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Sprawy obywatelskie

DOWODY OSOBISTE

  • Wydanie/ zmiana dowodu osobistego *uzyskaj dowód osobisty -  wejdź
  • Mobilna stacja urzędnika – dowód osobisty dla osób niemogących przybyć osobiście do urzędu gminy (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody) - więcej informacji
  • Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - formularz 

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

formularze do pobrania:

ZEZWOLENIA OKRESOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - więcej informacji 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - więcej informacji


Miejsce załatwienia:

pokój nr 110 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu